Logo

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ ACS GROUP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, jsou povinni zaměstnávat 4 % postižených osob (ZTP) nebo odvádět do státního rozpočtu poměrnou finanční částku. Tuto povinnost lze však plnit i odebíráním výrobků nebo služeb (tzv. náhradní plnění) od společnosti zaměstnávající více než 50 % ZTP osob, jako je firma All Clean Service. Zdroj: Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., §81.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ - GARANCE
Od 1.1.2012 došlo v problematice náhradního plnění k mnoha zásadním změnám.

Aktuálně se, bohužel i po změně zákona, setkáváme s novou vlnou lákavých nabídek v rámci tzv. náhradního plnění. Některé z konkurenčních společností se nestydí překrucovat jasná fakta a dokonce sami napadají poctivé zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Komu tedy důvěřovat?

Položte si prosím následující otázky a snažte se na ně najít odpovědi u povolaných osob, případně Vám dáme kontakty, kde si lze vše ověřit:
- jaký je rozdíl mezi chráněnou dílnou a zaměstnavatelem více než 50% osob se zdravotním postižením s ohledem na jejich možnosti v roce 2012?
- je spolupráce více subjektů legální? Jsou případné takové smluvní závazky právně vymahatelné? Bude to někdo kontrolovat?
- co je účelem přechodného období? Jaké může mít dopady na vymezená chráněná místa a jak tyto dopady ovlivní aktuální možnosti zaměstnavatelů více než 50% osob se zdravotním postižením?
- proč dnes požadovat písemné závazky, jak by takové smlouvy měly vypadat, abychom měli náhradní plnění skutečně řešené?
- proč dochází k plošnému % navýšení cen u některých dodavatelů? Jak by mělo být toto navýšení veliké?

Drtivá většina společností, která dosud náhradní plnění poskytovala prakticky na cokoliv; bez jakéhokoliv omezení; o tuto možnost definitivně přišla. Podle odhadů, které máme k dispozici, je aktuálně více než 70% firem bez náhradního plnění, jenže tento fakt prozatím netuší.

Jediná možnost, jak lze aktuálně získat 100% garanci objemu v rámci náhradního plnění je písemný závazek. Ten dnes nahrazuje absenci centrálního registru a do chvíle zavedení takového mechanismu, je to jediný možný způsob. Mnoho spekulantů využilo této potřeby, a hromadně nabízí možnost písemné smlouvy. Ale není smlouva, jako smlouva. Proto je velmi důležité nejenom předat ji právníkům, ale vysvětlit o co se prakticky jedná, s ohledem na aktuální znění zákona. Položte si přitom otázku, jaká bude právní vymahatelnost této smlouvy, nedojde-li k jejímu naplnění? Co bude Váš právní zástupce, jakým způsobem, a po jakém subjektu (při vícestranných smlouvách) vymáhat?

Máte-li jakékoliv dotazy ke smlouvám nebo platné legislativě, kontaktujte nás:. Vše Vám vysvětlíme, předáme Vám kontakty na třetí strany, kde si lze naše informace ověřit.

Dvoustranná smlouva, kterou Vám tímto nabízíme, nemá za cíl získat vyšší obrat či jistotu, že o Vás, coby zákazníka nepřijdeme. Smlouva má zaručit Vám, že Vám bude náhradní plnění v plné výši 100% poskytnuto! Požadujeme přitom znát Vaše reálné potřeby. Upozorňujeme, že případné navýšení objemu, bude s přibývajícím časem, jen těžko řešitelné.Na základě této smlouvy definitivně z celkového objemu vyhradíme částku, kterou Vám budeme celoročně rezervovat.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.